PRIME Quiz 2008

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
De vierde tafelronde is wat speciaal. U krijgt deze keer geen blad, maar een zakje met lichaamsdelen. Elk van die lichaamsdelen is afkomstig geweest van een dier, waarvan het handig is als u de naam en de prijs kent, die de groothandel per kilogram aanrekent. Wijzelf gebruiken de prijslijst van Groothandel Verbiest Vis, waarop deze acht dieren met hun prijs per kilogram staan.

Het is de bedoeling dat u op het antwoordblad de namen van de dieren schrijft, in volgorde van prijs per kilogram, de goedkoopste bovenaan. Er staan enkel punten op de volgorde (waarbij we ervan uitgaan dat de namen juist zijn, die zijn ook niet zo moeilijk). Dit is dus een ongelooflijk moeilijke ronde. Daarom bieden we de mogelijkheid aan om minder namen op te schrijven. Uw ploeg weet bijvoorbeeld maar van vier soorten de volgorde van prijsklasse, dan schrijft u die vier soorten in volgorde op. Zijn ze juist, dan ontvangt u vier punten. Als u er meerdere noteert dan lezen we van boven naar onder, en de eerste lijn die de volgorde fout maakt, wordt als fout aangerekend, alles eronder ook en alles erboven als juist.
1
Pad naar foto is corrupt.
Mossel of Wulk, Mossel of Wulk, Kreukel, Oester, Kreeft
(diverse scores)