PRIME Quiz 2008

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
De tafelronde is eigenlijk een praktische proef. Iedere ploeg krijgt een bord met hun tafelnummer en een zakje met houtblokken in. In het zakje vind je vijf puzzelstukken, die je als ploeg moet samenleggen tot een regelmatige veelhoek - en we verklappen niet welke veelhoek. Wanneer men indient na de eerste vraag kan men de volle tien punten scoren. Wanneer u indient na de tweede vraag krijgt u negen punten bij een juiste oplossing. Indienen na de n-de vraag geeft elf min n punten. Wanneer u er niet in slaagt om nog één punt te vergaren door in te dienen tijdens de muziekvraag, scoort u helaas 0/10.

Op het scherm is het misschien minder duidelijk dan op de quiz, maar de figuren uit de opgave mogen naast gedraaid ook gespiegeld worden, daar dit overeenkomt met omdraaien van de houtblokken.
1
Pad naar foto is corrupt.
Pad naar foto is corrupt.
(diverse scores)