PRIME Quiz 2009

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
Wij, organisatoren van quizzen, proberen in ons werk soms een eerbetoon te steken aan een groot persoon en er nog een leuke quizronde voor u van te maken ook. Geen van ons zijn de schilderijen van de oude Vlaamse meesters onbekend en hoewel sommigen grote fan zijn van de Vlaamse Primitieven, had een ander om topografische redenen een voorkeur voor Pieter Brueghel de Oude. Alle vragen uit deze ronde zullen dan ook vertrekken van één van de spreekwoorden die hij in zijn beroemde werk "De blauwe huik" uitbeeldde. We vertellen bij tien spreekwoorden een verhaal, dat zowel met het spreekwoord, als met de betekenis te maken heeft!
Geen foto gevonden.
1
Hij is een pilaarbijter. Hij is een schijnheilig man. In 2002 lanceerde de Kortrijkse diaken Rudy Raes het idee om een nieuw Belgisch bier op de markt te brengen. Hij wist het plaatselijke bisdom te overtuigen mee in het project te springen en als naam werd "de pilaarbijter" gekozen, met Brueghels weergave op het etiket. Met de zege van welk bisdom wordt het bier "de pilaarbijter" gebrouwen?
Geen foto gevonden.
Brugge
36/52
2
Beren zien dansen. Hongersnood leiden. Het africhten van beren om ze te laten dansen voor toeristen is de laatste decennia wereldwijd relatief succesvol bestreden door dierenbeschermingsorganisaties. Eén van de landen waar dit wel nog gebeurt, wordt niet direct geassocieerd met hongersnood. Dat hebben we echter grotendeels te danken aan de op 12 september overleden Amerikaanse agronoom Norman Borlaug. Hij lag mee aan de basis van de Groene Revolutie, een initiatief van de Verenigde Naties dat in de jaren '60 landen met een bevolkingsexplosie hielp hun landbouw te moderniseren. Voorzichtige schattingen geven aan dat hij in dit land alleen al 250 miljoen mensen van de hongersnood heeft gered. Over welk land hebben we het hier?
Geen foto gevonden.
India
17/52
3
Zij hangt haar man de blauwe huik om. Zij bedriegt haar man. In 1997 waren twee hartsvriendinnen aan het babbelen in Washington D.C. Eén van hen was pas afgestudeerd en werkte als een tijdelijke kracht voor de overheid. Ze zei de laatste tijd een affaire gehad te hebben met haar baas en had zelfs deze blauwe jurk bewaard waar nog sporen van die contacten op te vinden waren. Nu wou ze echter naar een familiefeest gaan in die jurk en wou hem naar de droogkuis brengen. Haar vriendin kon haar echter overtuigen dat ze er dik uitzag in de jurk en ze liet hem dan maar in haar kast hangen. Enkele maanden later ging ze ermee naar de FBI, wat een enorm schandaal genereerde. Hoe heette de eigenares van deze jurk?
Geen foto gevonden.
Monica LEWINSKY
45/52
4
Niet van het ene brood tot het andere weten te geraken. Niet met geld kunnen omgaan. Hypotheekleningen verstrekken aan minder kredietwaardige mensen is een behoorlijk risico. De kans dat de lener niet kan terugbetalen wordt enorm onderschat, zo constateerde de econoom Dean Baker. Dit fenomeen leidde uiteindelijk tot de recessie die we het vorige jaar mochten meemaken. Met welke Engelse term, die synoniem geworden is aan de crisis, duidt men deze rommelkredieten aan? Het is beneden het niveau van deze studentenvereniging u meer hints te geven.
Geen foto gevonden.
Subprime
11/52
5
Daar zijn de daken met vlaaien bedekt. Daar is men zeer rijk. Als je graag duur eet moet je niet naar het restaurant kijken, maar naar het gezelschap. Het duurste etentje ter wereld wordt elk jaar geveild op e-Bay. Het menu doet alledaags aan en bestaat meestal uit een T-bone steak en appeltaart. Maar tijdens het etentje kan je off the record praten met één van de meest wijze investeerders en tweede rijkste man op aarde. Daarvoor had in 2008 een Chinese zakenman een recordbedrag van meer dan 2 miljoen dollar over. Welke investeerder steunt op deze inventieve manier elk jaar een goed doel?
Geen foto gevonden.
Warren BUFFETT
33/52
6
Een oorblazer. Een roddelverspreider. Je kent zijn uitspraken meer dan je denkt, maar weet niet wie hij is. Don LaFontaine had jarenlange een monopolie op het inspreken van korte stukjes film die we allemaal wel eens zien. Hem wordt ook het inleiden van die filmpjes met de woorden In a world where toegeschreven. Welke korte stukjes film voorzag Don zijn hele professionele leven van zijn stem?
Filmtrailer
44/52
7
Op hete kolen zitten. Ongeduldig of angstig zijn. Centralia was een slaperig stadje in Pennsylvania, gesticht door mister Faust. Toen er een ader van hoogwaardige steenkool vlak onder de grond werd aangetroffen groeide het al snel uit tot een van de welvarendste plaatsen van de streek. Door een of ander ongeluk ontstond er echter een brand in de steenkoollaag. Giftige dampen stegen uit de grond op, ondergrondse reservoirs gingen koken en holtes in de grond zorgden voor onvoorspelbare verzakkingen. De inwoners verlieten dan ook in allerijl het gebied. Tot op vandaag smeult de kenmerkend zwart glinsterende en zeer compacte steenkool verder. Welk type steenkool werd in Centralia gevonden?
Geen foto gevonden.
Antraciet
14/52
8
De zon niet in het water kunnen zien schijnen. Afgunstig zijn. In 1503 was Christoffel Columbus op zijn vierde ontdekkingsreis in West-Indië. Een storm had hem echter gestrand op de kust van een nog niet gekoloniseerd eiland. Hij slaagde erin om een roeiboot naar het nabij gelegen Hispaniola te sturen maar de afgunstige plaatselijke gouverneur wou Colombus in ongenade laten vallen om zijn eigen carrière vooruit te helpen en wou geen hulp zenden. Columbus had echter een werk van de Duitse wiskundige Regiomontanus bij waarin een zonsverduistering voor die plaats voorspeld werd op 29 februari. Door deze te voorspellen aan de plaatselijke Indianen die met hun kano's zijn schepen angstvallig in de gaten hielden, kon hij hen overtuigen hem te bevoorraden tot zijn schepen hersteld waren. Naar dit volk van Indianen werd later heel de eilandengroep ten oosten van Midden-Amerika genoemd. Hoe heette dit indianenvolk?
Geen foto gevonden.
Caraïben
27/52
9
De grote vissen eten de kleine vissen. De machtigen verrijken zich ten koste van de armen. Deze foto is genomen bij de samenstroming van de rivieren de Lagan en de Farset. Het gebied vormt een wijk van de oostkant van een bekende Europese stad waar vroeger één van de grootste scheepswerven ter wereld lag, Harland and Wolff. Veel van de arbeiders die in de werven schepen zoals de Titanic bouwden, woonden hier en toen de scheepsbouw achteruitging sleepte het de wijk met zich mee. Door de troubles werd er lang weinig gedaan aan de verloedering, maar recent zijn er grote infrastructuurprojecten ondernomen, gesymboliseerd door een kunstwerk van John Kindness genaamd Big Fish. In welke Europese stad staat dit kunstwerk?
Geen foto gevonden.
Belfast (grappigste antwoord: Brussel)
11/52
10
Hij radbraakt een vlinder. Hij gebruikt overdreven middelen. De Engelstalige versie van dit spreekwoord komt voor in het volgende liedje getiteld "falling down" onder de vorm Catch the wheel that breaks the butterfly. De uitvoerende band is opgebouwd rond twee broers die al decennia met hun buitensporige ruzies roddels over een split levend houden. Deze zomer kwam het er uiteindelijk toch van toen de oudere broer opstapte. Wat is de voornaam van de broer die opstapte?
Noel (Gallagher)
27/52