PRIME Quiz 2010

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Staf is een excentrieke huisdokter die niet over één, maar over vijf dokterstassen beschikt waarover hij zijn geneesmiddelen verdeelt. Elke tas heeft bovendien een eigen sleutel, helaas allen identiek van uitzicht. Wanneer Staf een noodoproep krijgt is hij zo ondersteboven dat hij per ongeluk zijn sleutels door elkaar laat vallen. Hij weet dat elke sleutel op juist één tas past, maar niet meer welke op welke. Hij probeert dan maar sleutels op tassen, om de juiste combinaties te vinden. Het is belangrijk dat hij het mysterie zo snel mogelijk oplost, want zijn patiënt wacht! Hoeveel keer moet hij hoogstens een sleutel op een tas uitproberen, eer hij voor elke tas de juiste sleutel gevonden heeft?
10
20/51
2
Taal. Welk woord past op de puntjes, zodat drie bestaande woorden gevormd worden?
Geen foto gevonden.
STA
50/51
3
Een boer en zijn hond vertrekken van het veld naar huis, 10 km ver. De boer wandelt aan een snelheid van 5 km/u, de hond loopt aan 10 km/u naar huis. Als de hond thuiskomt keert hij terug tot het punt waar de boer is, waarna hij weer rechtsomkeer maakt en naar huis gaat. Eens bij de deur keert hij weer terug, enzovoort. Welke afstand heeft de hond afgelegd op het moment dat de boer thuiskomt?
Geen foto gevonden.
20 km
42/51
4
Televisie. De oplossingen van de drie fotorebussen hiernaast verwijzen samen naar één bekende Vlaming. Dewelke?
Geen foto gevonden.
Chris Van den Durpel
45/51
5
Draken met zes, zeven of acht hoofden bewaken prinses Linda. De draken met zeven hoofden liegen altijd. De draken met zes of acht hoofden spreken altijd de waarheid. Op een dag komen vier draken elkaar tegen. De blauwe draak zegt: Samen hebben wij 28 hoofden. De groene draak zegt: Samen hebben wij 27 hoofden. De gele draak zegt: Samen hebben wij 26 hoofden. De rode draak zegt: Samen hebben wij 25 hoofden. Welke draak spreekt de waarheid?
De groene draak
47/51
6
Fauna en flora. In de naam van een boom wordt elke letter vervangen door zijn volgnummer in het alfabet (a=1, b=2, c=3...). Het product van deze getallen is 120. Van welke boom zijn we begonnen?
Baobab
22/51
7
Deze figuur moet opgevuld worden met de cijfers 1, 2, 3 en 4. In vier naast elkaar gelegen driehoekjes (in gelijk welke richting) moeten telkens vier verschillende getallen staan. Welk getal komt op de plaats van het vraagteken?
Geen foto gevonden.
2
36/51
8
Aardrijkskunde. In welke stad kun je deze wegwijzers vinden?
Geen foto gevonden.
Eindhoven
15/51
9
Wiskundigen zijn een gesmaakte hulp bij kettingbreuken. Wenst u bij PRIME een ketting te laten repareren dan kost het openbreken van een schakel u één euro. Het sluiten ervan kost opnieuw één euro. Indien u met vijf kettingen, elk bestaande uit drie schakels, aan het PRIME-kot aanklopt en hen vraagt om daar één lange, niet gesloten ketting van vijftien schakels van te maken, hoeveel zal u dan moeten betalen? Hou hierbij rekening met het feit dat leden van PRIME oneindig intelligent zijn en altijd het goedkoopste tarief nastreven.
Geen foto gevonden.
€ 6
28/51
10
Aardrijkskunde. Welke twee Europese hoofdsteden worden hieronder in een fotorebus afgebeeld?
Geen foto gevonden.
Madrid en Ankara
39/51