PRIME Quiz 2011

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
Op hun tafels vonden de vijftig ploegen busplannen van Gent. Een PDF-versie vindt u hier.
1
Geschiedenis. In 1314 werd een bekende klok gegoten, die in het belfort van Gent dienst deed als stormklok tot 1659. Toen werd ze stukgeslagen en hersmolten tot een nieuwe beiaard van veertig klokken. Het ijzeren object gaf zijn naam aan het officiële lied van de stad Gent, ook een bekend Vlaams lied. Wat is de naam van deze stormklok, waarvan een piepschuimen replica wordt rondgedragen tijdens de praalstoet op de Gentse Feesten?
Geen foto gevonden.
Klokke Roeland
43/50
2
Sport. Milaan-San Remo is met zijn 298 km de langste van de voorjaarsklassiekers. Waar de andere het moeten hebben van steile beklimmingen, is het hier de afstand die als belangrijkste scherprechter dient. Desalniettemin situeren zich op het einde twee puistjes die het peloton meestal wat uitdunnen, ook mede door de reeds afgelegde afstand. De laatste is de Poggio; maar wat is de voorlaatste beklimming uit Milaan-San Remo, die loopt over 6 kilometer met een eerder bescheiden stijgingspercentage?
Geen foto gevonden.
Cipressa
37/50
3
Taal. Ziekenhuizen, universiteiten en kloosters worden op geregelde basis onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole. Dan bezoekt een voor die gelegenheid samengestelde commissie van experts de instelling en ze schrijft een uitvoerig rapport over de kwaliteit, voorzien van suggesties tot verbetering. Wat is de naam van een dergelijk kwaliteitscontroleonderzoek?
Geen foto gevonden.
Visitatie
30/50
4
Kunst. Onder invloed van impressionisten als Claude Monet veranderde deze Vlaamse kunstschilder zijn stijl, weg van het naturalistisch realisme, naar een eigen impressionisme met lumineus kleurenpalet. In het MSK in Gent vind je bijvoorbeeld zijn schilderwerken "Koeien wadend door de Leie", "Meisjes in het veld" en "De Ijsvogels", waarvan je een afbeelding ziet. Wie is deze leider van het Belgische luminisme, ook wel bekend als de Zonneschilder? Zijn voornaam is Emile.
Geen foto gevonden.
Emile Claus
21/50
5
Media. De Vlaamse journalist en essayist op de foto werkte voor Humo en De Morgen, waar hij Algemeen en later Politiek Hoofdredacteur werd. Ook het televisiescherm is hem niet onbekend, waar hij zowel in ernstige als luchtigere contexten opduikt. Wie is deze politiek commentator?
Geen foto gevonden.
Yves Desmet
49/50
6
Literatuur. Eén van de hoogtepunten van de Nederlandse middeleeuwse literatuur is het episch dierdicht Van den Vos Reynaerde, waarvan drie versregels geprojecteerd staan. De burcht waar Reynaerd de Vos in woonde had een welklinkende naam, waarnaar onder andere een wijk in Maastricht en een professioneel theatergezelschap, gevestigd in Tielt, genoemd zijn. Wat is de naam van deze burcht, die op het scherm is weggelaten?
Geen foto gevonden.
Malpertuus
36/50
7
Geschiedenis. We zoeken de naam van een aristocratisch geslacht of huis, dat in de twaalfde eeuw ontstond toen de stichtende familie een burcht bouwde aan de Lahn, een zijrivier van de Rijn. Als je de afstammelingen in vrouwelijke lijn meetelt, zijn er nog twee takken van de familie in leven: de ene regeert over Nederland, de andere over Groot-Hertogdom Luxemburg. Welk huis is dit?
Geen foto gevonden.
Nassau
38/50
8
Radio. We zoeken de naam die gedragen wordt door verscheidene radiozenders. Eén van de bekendere is vermoedelijk de Nederlandse zender uit de jaren ‘60 die uitzond van op de Noordzee, notoir om de heuse bomaanslag van 1971 tegen een concurrerende radiozender. Ook nu zijn er nog exemplaren, maar ze genieten niet meer dezelfde bekendheid als vroeger. Hoe heette die radiozender?
Geen foto gevonden.
Veronica
39/50
9
Business. De persoon op de foto was voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis. Zijn aankoop van de Nederlandse bank ABN-AMRO was volgens critici totaal onverantwoord en had direct tot de benarde situatie van Fortis geleid. Als resultaat van een compromis tussen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse regeringen moest hij op 28 september 2008 ontslag nemen. Wat is de naam van deze man?
Geen foto gevonden.
Maurice Lippens
40/50
10
Celebrities. In 1996, tijdens de opnames van de film waaruit we een fragment tonen, ontdekte de hoofdrolspeelster, dat ze zwanger was van een dochter. Welke voornaam kreeg haar dochter? We vragen dus niet de naam van de film of de actrice, maar de naam van haar dochter.
Lourdes
40/50