PRIME Quiz 2011

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
Voor de zesde ronde stuurde PRIME één van haar bestuursleden, de lieftallige Annelies Baeyens, op expeditie naar Berlijn. Haar opdracht: ontmoet tien celebrities en laat deze elk een vraag inlezen voor de volgende PRIME Quiz. Jammer genoeg was Annelies ons te slim af en heeft ze gewoon een bezoekje gebracht aan het lokale filiaal van Madame Tussauds, alwaar ze kennismaakte met celebrities allerlei, helaas slechts in wassen gedaante. Zo presenteren wij u de ronde Annelies Tussaud.
1
Film. Annelies zal zich haar bezoek aan Madame Tussaud’s altijd herinneren als “the day she almost caught Captain Jack Sparrow”. Helaas, wederom slaagde hij erin uit haar klauwen te ontsnappen en vertrok richting noorderzon in zijn majestueuze vaartuig, het snelste dat ooit de wilde zeeën heeft bedwongen. Hoe heet het geliefde schip van Captain Jack Sparrow?
Geen foto gevonden.
The Black Pearl
49/50
2
Geschiedenis. In 1963 werd president John F. Kennedy tijdens een rondrit in Dallas in de staat Texas, doodgeschoten door twee geweerkogels. De vermoedelijke moordenaar is bekend en werd enkele dagen later zelf doodgeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby. Van wie wordt aangenomen dat hij JFK heeft vermoord?
Geen foto gevonden.
Lee Harvey Oswald
39/50
3
Wetenschap. Het is niet eenvoudig om de genialiteit van Einstein adequaat uit te drukken. Zijn conceptuele inzichten in ruimte en tijd definieerden de moderne fysica en blijven de hoekstenen van elke theorie die het universum rondom ons wil verklaren. Desalniettemin zou het, in het kader van een ophefmakend recent experiment, mogelijk zijn dat een grondige herziening van zijn theorieën zich opdringt. Experimentele data wijzen er namelijk op dat een bepaald deeltje, dat ontstaat bij fusiereacties in de zon, sneller zou bewegen dan het licht, iets wat in de klassieke interpretatie van Einstein onmogelijk is. Hoe heten deze subatomaire deeltjes?
Geen foto gevonden.
Neutrino's
38/50
4
Theater. De Duitser die u nu bij Annelies ziet staan, is één van de invloedrijkste figuren uit het 20e-eeuwse theater. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld “Mutter Courage und ihre Kinder”, dat wel eens genoemd wordt als het beste toneelstuk uit de 20ste eeuw. Het leverde harde kritiek tegen oorlog, net op het moment dat Hitler Polen was binnengevallen. Wie is deze man?
Geen foto gevonden.
Bertolt Brecht
29/50
5
Sport. Hier zien we Annelies bij Dirk Nowitzki, één van de beste huidige spelers uit de NBA en waarschijnlijk de beste Europeaan die ze ooit gekend hebben. Sommigen in de zaal houden nog steeds nachtmerries over aan de finale van het afgelopen NBA-seizoen, waarin hij met zijn Mavericks de Big Three van de Miami Heat een kopje kleiner maakte en zo zijn eerste NBA-titel wegkaapte. Uit welke stad komt zijn ploeg?
Geen foto gevonden.
Dallas
28/50
6
Psychologie. Eén van de invloedrijkste stromingen binnen de psychologie is ongetwijfeld de psychoanalyse van Sigmund Freud. Hij inspireerde vele denkers, waaronder ook de Zwitserse psychiater die we zoeken. Aanvankelijk een student en later een goede vriend van Freud, ontwikkelde hij de zogenaamde analytische psychologie, sterk beïnvloed door maar niet te verwarren met de reeds vernoemde Freudiaanse psychoanalyse. Wat is zijn naam?
Geen foto gevonden.
Carl Jung
28/50
7
Geschiedenis. Onze volgende gast is Mikhael Gorbachov, het laatste staatshoofd van de Sovjet-Unie. Zijn beleid steunde grotendeels op twee pijlers, elk met hun eigen benaming die ondertussen wereldberoemd zijn geworden. De eerste slaat op de vele politieke en economische hervormingen die hij doorvoerde en de tweede op een streven naar volledige transparantie rond de activiteiten van de staat gekoppeld aan een vrijheid van informatie. Met welke twee specifieke termen duidt men deze aspecten aan van zijn beleid?
Geen foto gevonden.
Perestrojka en glasnost
42/50
8
Televisie. Zeg niet dat we bij PRIME geen rekening houden met onze vrouwelijke deelneemsters. Op het scherm ziet u Heidi Klum, het wereldberoemde Duitse fotomodel. Daarnaast is zij bekend als presentatrice van een realityshow waarin amateur mode-ontwerpers elkaar de loef moeten afsteken voor een waardevol contract waarmee ze een eigen kledinglijn kunnen opstarten. Welk programma is dit, dat bij ons te zien is op Vitaya?
Geen foto gevonden.
Project Runway
32/50
9
Filosofie. Karl Marx wordt wel eens de belangrijkste denker van de 19e eeuw genoemd, en niet geheel onterecht. Zijn dialectisch materialisme introduceert een briljante en vernieuwende kijk op mens en maatschappij, dat culmineerde in "Das Kapital" dat hij schreef met Friedrich Engels. Inspiratiebron was echter een andere, minstens even geniale, Duitse filosoof die de wereld zag als een steeds evoluerende Geist via de dialectische samenvoeging van these en antithese tot synthese. Wat is zijn naam?
Geen foto gevonden.
Georg Hegel
20/50
10
Muziek. Voor de finale van zijn Negende Symfonie zette Ludwig van Beethoven een gedicht van Friedrich Schiller op muziek. Het wordt gezongen door vier solisten en een koor. Wat is de titel van dit gedicht? We laten u een fragmentje horen.
Ode an die Freude
42/50