PRIME Quiz 2012

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Taal. Welke lettercombinatie past op de puntjes, zodat drie bestaande woorden gevormd worden?
Geen foto gevonden.
N I E
33/49
2
Een straat loopt evenwijdig met een spoorweg, en buigt over de spoorweg aan de overweg. Een man fietst elke dag naar zijn werk met een constante snelheid van 18 km/u. Aan de overweg komt hij dan telkens een trein tegen die in dezelfde richting met constante snelheid rijdt. Op een dag vertrekt de man een kwartier later en passeert de trein hem 6 km vóór de overweg. Hoe snel rijdt de trein?
Geen foto gevonden.
72 km/h
12/49
3
De oplossingen van de drie fotorebussen hiernaast verwijzen samen naar éénzelfde titel. Dewelke?
Geen foto gevonden.
Harry Potter
27/49
4
Anagram. Welk beroep heeft deze man?
Geen foto gevonden.
Patissier
28/49
5
Cryptogram. Wat wordt hier cryptisch omschreven?
Geen foto gevonden.
ivoor
3/49
6
Fotorebus. Wat zijn de namen van deze twee Vlamingen?
Geen foto gevonden.
Annemie Turtelboom & Vincent Van Quickenborne
46/49
7
Vul de volgende zin aan met twee getallen (in letters), zodanig dat ze zichzelf correct beschrijft.
Geen foto gevonden.
X = 23 en Y = 39
21/49
8
Aardrijkskunde. In welke gemeente vind je deze wegwijzers?
Geen foto gevonden.
Aalter
22/49
9
Welke letter past op het vraagteken?
Geen foto gevonden.
N (eerste letters van de planeten)
19/49
10
Een ver land is verdeeld in twee gebieden: het oosten en het westen. De mensen uit het westen spreken steeds de waarheid. De mensen uit het oosten liegen altijd. De koning vroeg aan zijn hofmaarschalk waar de premier woont. De hofmaarschalk wist het antwoord niet en mailde naar de premier. Nadat hij antwoord kreeg van de premier, zei de hofmaarschalk tegen de koning: "De premier woont in het oosten". Welke uitspraak uit de onderstaande reeks kan hieruit met zekerheid besloten worden?
Geen foto gevonden.
De hofmaarschalk komt uit het oosten
40/49