PRIME Quiz 2013

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Taal. Welke lettercombinatie past op de puntjes, zodat drie bestaande woorden gevormd worden?
Geen foto gevonden.
A N G
40/50
2
Twee cilindervormige vaten zijn gedeeltelijk gevuld met water. In het eerste staat het peil 60 cm hoger dan in het tweede, dat een diameter half zo groot als het eerste heeft. Men pompt water van het eerste naar het tweede vat tot het in beide vaten even hoog staat. Over welke hoogte is het waterpeil in het eerste vat gezakt?
12 cm
26/50
3
De oplossingen van de drie fotorebussen hieronder verwijzen samen naar één historische figuur. Wie?
Geen foto gevonden.
Adolf Hitler
36/50
4
Onderstaand diagram toont concentrische cirkels met stralen 1, 2, 3 t.e.m. 7, gesneden in acht gelijke parten. Twee van de elf gekleurde gebieden hebben dezelfde oppervlakte. Welke?
Geen foto gevonden.
S & U
33/50
5
Anagram. Welk beroep heeft deze man?
Geen foto gevonden.
Wiskundeleraar
25/50
6
Muziek. In de naam van een Belgische muziekgroep wordt elke letter vervangen door zijn volgnummer in het alfabet (a=1, b=2, c=3, ...). Het product van deze getallen is 70 304. Van welke muziekgroep zijn we begonnen?
Zap Mama
13/50
7
Fotorebus. Welke van de hoofdsteden links behoort niet tot de EU? (Meerdere antwoorden mogelijk.)
Geen foto gevonden.
Skopje
34/50
8
Hoeveel natuurlijke getallen bevinden zich in dit reëel interval?
Geen foto gevonden.
4028
32/50
9
Aardrijkskunde. In welke hoofdstad vind je deze wegwijzers?
Geen foto gevonden.
Kathmandu
14/50
10
Een aantal papegaaien zitten in een kooi. Ze hebben gemiddeld € 50 gekost. Er vliegt er één weg, zodat de overblijvende papegaaien gemiddeld € 77 gekost hebben. Hoeveel kostte de weggevlogen papegaai?
€ 23
40/50