PRIME Quiz 2014

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Taal. Welke lettercombinatie past op de puntjes, zodat drie bestaande woorden gevormd worden?
Geen foto gevonden.
U I T
25/50
2
Het kubusvormige blokje kaas op de figuur snijden we volgens de vlakken ABGH, BCHE en BFHD. We verplaatsen geen kaas voor we driemaal hebben gesneden. Hoeveel stukjes kaas houden we over?
Geen foto gevonden.
6
14/50
3
De oplossingen van de drie fotorebussen hiernaast verwijzen samen naar één gebeurtenis. Dewelke?
Geen foto gevonden.
Finale WK Voetbal 2014
33/50
4
Anagram. Welk beroep heeft deze man?
Geen foto gevonden.
Klokkenluider
29/50
5
De organisator van een loopwedstrijd is bijgelovig: hij weigert oneven cijfers te zien op de rugnummers, zo kan hij bijvoorbeeld het getal 2014 niet aanzien. Hoeveel lopers kunnen er maximaal deelnemen aan de wedstrijd als je weet dat een rugnummer uit hoogstens vier cijfers bestaat? Men begint te tellen bij 1, 2, ...
624
28/50
6
Fotorebus. Naar welk evenement verwijzen de volgende drie uitdrukkingen?
Geen foto gevonden.
Humo's Rock Rally
33/50
7
Alfred, Bernard en Céline gingen kikkers observeren. Elk van hen spotte precies één kikker die geen van de anderen zag, maar miste er ook precies één, die de andere twee beiden wel zagen. Exact één kikker zagen ze alle drie. Van al de kikkers die Alfred zag, waren er juist twee geel. Bernard observeerde precies drie gele kikkers. Van de kikkers die Céline zag, waren er vier geel. Hoeveel gele kikkers werden er gespot?
5
34/50
8
Aardrijkskunde. In welke hoofdstad vind je deze wegwijzers?
Geen foto gevonden.
Nairobi
19/50
9
Cryptogram. Welke federale minister bestaat voor 60% uit een populaire tv-zender?
Koen Geens
34/50
10
Kwik, Kwek en Kwak bevinden zich op eenzelfde hoekpunt van een piste in de vorm van een regelmatige veelhoek, waarvan de zijden 1 meter lang zijn. Op een bepaald moment beginnen Kwek en Kwak te lopen in dezelfde richting, Kwik vertrekt in de andere richting. Enige tijd later ontmoet Kwik Kwek voor het eerst op een zeker hoekpunt. Vier hoekpunten verder ontmoet Kwik Kwak. Als je weet dat Kwik dubbel zo snel loopt als Kwek, die op zijn beurt dubbel zo snel loopt als Kwak, hoeveel zijden heeft de regelmatige veelhoek dan?
30
22/50