PRIME Quiz 2014

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
Bouw met de gegeven blokken een constructie, zodanig dat de drie opgegeven aanzichten kloppen.