PRIME Quiz 2015

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Architectuur. U ziet het befaamde architectenduo Richard Rogers en Renzo Piano. Hun beroemdste verwezenlijking is een gebouw in de High-Tech architectuurstijl, ook wel laat-modernisme genoemd. Het valt vooral op door een veelheid aan fel gekleurde pijpen en buizen die zich over de buitengevel kronkelen. De kleuren zijn toegekend volgens functie, zo staat een blauwe kleur bijvoorbeeld voor airconditioningsleidingen. Het gebouw herbergt o.a. een publieke bibliotheek, een museum voor moderne kunst en een centrum voor muziek- en geluidswetenschappen. Welk gebouw, dat wij misschien vooral kennen van het grootste modernekunstenmuseum in Europa, werd door dit duo ontworpen?
Geen foto gevonden.
Centre Georges Pompidou
50/50
2
Aardrijkskunde. We zoeken één van de staten van de VS. Naar inwonersaantal is deze staat de derde grootste van de VS, naar oppervlakte staat ze niet eens in de top twintig. De bekendste onderwijsinstellingen zijn Columbia en Cornell University. Wat de geografie ervan betreft, kennen we deze staat vooral van de Niagara watervallen die op de grens met Canada liggen. Verder grenst ze ook aan Lake Erie en Lake Ontario. De bestuurlijke hoofdstad is Albany. In welke Amerikaanse staat kent de Hudsonrivier zowel bron als monding?
Geen foto gevonden.
New York
29/50
3
Film. Na het vertrek van de mensheid bleef deze arme robot achter om al het afval dat onze soort achtergelaten had, op te ruimen. De robot in kwestie ontwikkelt een zelfbewustzijn en slaagt erin om zichzelf te herstellen wanneer nodig. Zevenhonderd lange jaren werkt hij eenzaam voort. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij onmiddellijk verliefd wordt wanneer hij op een dag een vrouwelijke robot ontmoet, die vanuit een ruimteschip naar de aarde werd gestuurd op zoek naar sporen van leven. Op wie wordt deze afvalsorteerder verliefd?
Geen foto gevonden.
Eve
42/50
4
Fysica. Sommige vloeistoffen zoals bloed en maïzena-suspensies bezitten de bijzondere eigenschap dat hun viscositeit verandert bij uitgeoefende druk of kracht. Hierdoor worden ze bijvoorbeeld hard wanneer je erop trapt of slaat. Dit levert zeer merkwaardige beelden op. Deze vloeistoffen vormen een bijzonder interessant studieobject binnen de continuummechanica omdat ze radicaal breken met het meer klassieke model opgesteld door en vernoemd naar een productief wetenschapper die leefde in het einde van de zeventiende en begin van de achttiende eeuw. Welke wetenschapper is dit, die in de studie van deze vloeistoffen trouwens een gloednieuwe zelf opgestelde wiskundige theorie kon toepassen?
Isaac Newton
47/50
5
Mythologie. Op een nacht droomt Hecabe, koningin van Troje, dat ze een brandende toorts baart die de hele stad in lichterlaaie zet. De zieners verklaren deze droom als volgt: Hecabe, zwanger van koning Priamus, zal een zoon baren die voorbestemd is om Troje ten gronde te richten. Wanneer de koningin bevalt van een zoon, beveelt de koning een dienaar om het kind om te brengen. Zoals het dienaren in dergelijke verhalen wel eens overkomt, krijgt deze het echter niet over zijn hart om het kindje iets aan te doen. Hij beslist dan maar het kind alleen in de natuur achter te laten. Er komt echter een berin voorbij en zoals het wilde dieren in dergelijke verhalen wel eens meer overkomt, beslist deze om het kindje te zogen. De jongeling overleeft en wordt op het platteland grootgebracht door herders. Wie is deze jongeling wiens lot onlosmakelijk verbonden is met de val van Troje?
Geen foto gevonden.
Paris
30/50
6
Religie. Je zal het maar meemaken! Nietsvermoedend neem je een schip van de stad Jafo naar Tarsis. Plots breekt er een vreselijke storm uit. Het blijkt dat God deze enkel in het leven heeft geroepen om jou te straffen. Wanneer de scheepslieden dit achterhalen, werpen ze je de zee in. Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, besluit een toevallig voorbij zwemmende gigantische vis om je met lijf en leden volledig op te slokken. Welke profeet was dit vreemde lot toebeschoren?
Geen foto gevonden.
Jona
35/50
7
Taal. Welk Nederlands woord kent naast de meest gangbare betekenis ook de volgende drie omschrijvingen?
  • een synoniem voor de wiek van een kaars;
  • een werkplaats bij auto- en motorsporten;
  • een speciaal gebied vóór het podium dat wel eens ontstaat bij concerten met wat ruigere muziek.
Geen foto gevonden.
Pit
47/50
8
Business. Welke CEO ziet u hier aan het werk?
Tim Cook
38/50
9
Kunst. We zijn op zoek naar één van de belangrijkste avant-garde kunstbewegingen van Europa, actief gedurende een korte tijdsspanne na de Tweede Wereldoorlog. De kunstenaars lieten zich inspireren door tekeningen van kinderen en geesteszieken en probeerden een vrije, spontane uitdrukkingswijze te bereiken, als poging tot de terugkeer naar de bron van het scheppen. Op het scherm is een kunstwerk te bewonderen van een Nederlands schilder van deze beweging, die op korte tijd grote internationale bekendheid verwierf. Graag de naam van deze kunstbeweging.
Geen foto gevonden.
Cobra
34/50
10
Muziek. De bekende Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen schreef in 1867 een toneelstuk gebaseerd op een Noors sprookje. Het toneelstuk beschrijft het levensverhaal van een onbezorgde leugenaar, die uiteindelijk in het gekkenhuis belandt. De toneelmuziek voor de première werd geschreven door Edvard Grieg en is momenteel te horen. Over welk toneelstuk hebben we het?
Peer Gynt
23/50