PRIME Quiz 2015

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Literatuur. In 2002 stelden de verenigde Noorse Boekenclubs een internationale jury samen van honderd topauteurs, waaronder zowel Nobelprijswinnaars als auteurs van bestsellers. Zij kregen de zware missie om de 100 belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur te selecteren. Het resultaat was een imposante lijst met werken uit een tijdspanne reikend van het tweede millennium voor Christus tot in 1995. Een Russisch auteur geniet de eer om, met maar liefst vier romans, het best vertegenwoordigd te zijn in deze lijst. Om welke Rus gaat het, als u weet dat in deze werken personages als Rodion Raskolnikov en Dmitri Karamazov de revue passeren?
Geen foto gevonden.
Fyodor Dostoyevsky
33/50
2
Televisie. Van welke tv-reeks hoort u hier de intro? De serie loopt al sinds 1963, weliswaar met een onderbreking van 1989 tot 2005.
Doctor Who
30/50
3
Film. Regisseur Darren Aronofsky oogstte in 2010 wereldwijd roem met de psychologische thriller Black Swan. Aronofsky was hiermee niet aan zijn proefstuk toe, want eerder oogstte hij al lof met Pi en The Wrestler. Maar nog bekender is waarschijnlijk zijn verfilming van een roman van Hubert Selby, jr. In deze iconische prent uit 2000 staat de verslaving centraal. Voor onze ogen spelen zich droom en nachtmerrie af die gepaard gaan met roes en realiteit. De hoofdpersonen, waaronder Harry Goldfarb vertolkt door Jared Leto, snakken steeds meer naar een steeds minder bevredigende entiteit. Allen worden ingehaald door een genadeloze realiteit. Welke prent is dit?
Geen foto gevonden.
Requiem for a dream
31/50
4
Taal. In de roman De Da Vinci Code, worden we als lezer aangezet te geloven dat een Spaanse bisschop achter de moorden in het begin van het boek zit, maar uiteindelijk blijken we allen misleid door de ware schuldige. Wat is de Engelstalige term voor een dergelijk bewust misleidend element dat uiteindelijk toch irrelevant voor het verhaal blijkt te zijn? Mocht u toevallig nog de naam van de bewuste bisschop uit de Da Vinci Code kennen, dan vindt u waarschijnlijk meteen het antwoord, want zijn naam is afgeleid van deze literaire term.
Geen foto gevonden.
Red herring
14/50
5
Actualiteit. In de zoektocht naar nieuwe, duurzame transportmethoden vliegt dit vliegtuigje wel in de kijker. Het eenpersoonstoestel is enkel uitgerust met zonnepanelen en voerde al verschillende succesvolle testvluchten in Europa en de VS uit. Het tweede exemplaar in de reeks, dat dezelfde naam draagt als het eerste exemplaar op het volgnummer 2 na, begon dit voorjaar aan een tocht rond de aarde in verschillende etappes, maar strandde door technische problemen in Hawaii. De bedoeling is om de trip in 2016 verder te zetten. Hoe heten deze door zonnecellen aangestuurde vliegtuigen?
Geen foto gevonden.
Solar Impulse
10/50
6
Kunst. Op 14 Januari 1506 stootte een Romeinse wijnboer bij het spitten op dit kleinood dat volledig onder de grond zat. Het bleek om een meer dan twee meter hoog marmeren beeld te gaan. We zien een onfortuinlijke Griekse held die samen met zijn twee zonen zwaar aan het verliezen is van enkele wurgslangen bij een partijtje worstelen. Omdat het grootste deel van de rechterarm van de hoofdfiguur ontbrak, schreef Paus Julius II een wedstrijd uit om de houding van de arm te bepalen. De winnaar was een uitgestrekte arm, zoals rechts op het scherm te zien is, hoewel ene Michelangelo meende dat de arm achter het hoofd gekromd moest zijn, zie links. Pas in 1957 werd de originele arm teruggevonden; deze was achter het hoofd gekromd. Welke beeldengroep, een topstuk van de Vaticaanse musea, is dit?
Geen foto gevonden.
Laocoƶngroep
31/50
7
Economie. Wanneer een bedrijf een lening aanvraagt bij een bank, zal de bank eerst onderzoeken of het bedrijf deze som wel zal kunnen terugbetalen. Een van de hulpmiddelen hierbij is een bepaald financieel kengetal, dat soms gedefinieerd wordt als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaalvermogen en soms als de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Wanneer dit kengetal hoog is, heeft het bedrijf relatief veel eigen bezit. Als het bedrijf failliet gaat en geliquideerd wordt, zal de bank haar geld dus waarschijnlijk terug krijgen. Hoe wordt dit getal in de economie genoemd?
Geen foto gevonden.
Solvabiliteit
20/50
8
Aardrijkskunde. Altijd fijn om een oude bekende nog eens tegen het lijf te lopen! Zie hier de blinde kaart met de geografie van Belgiƫ, die we in het middelbaar allemaal wel ontmoet hebben. Voor een puike 10 op 10 voor deze vraag hoeft u ons enkel de naam van de aangeduide landstreek te verschaffen. Ze wordt omringd door de hogergelegen Condroz in het noorden en door de Calestienne in het zuiden
Geen foto gevonden.
Fagne-Famenne
9/50
9
Sport. In 2001 vestigde atleet Jo Van Daele het Belgische record discuswerpen met een worp van 64m24. Meer dan tien jaar lang leek dit record ongenaakbaar, tot deze man ten tonele verscheen. Vandaag is hij reeds vijf jaar ononderbroken Belgisch kampioen. Hij verbeterde het record van Van Daele maar liefst vijf keer en verlegde het uiteindelijk meer dan 2 en een halve meter. Zijn huidig persoonlijk en dus ook Belgisch record wierp hij op het afgelopen WK in Beijing, meteen goed voor een zilveren medaille. Welke discuswerper behaalde hiermee het beste Belgische resultaat ooit op een WK atletiek?
Geen foto gevonden.
Philip Milanov
13/50
10
Muziek. Welke band hoort u hier aan het werk?
Red hot chili peppers
49/50