PRIME Quiz 2015

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
1
Taal. Welke lettercombinatie past op de puntjes, zodat drie Nederlandstalige woorden gevormd worden?
Geen foto gevonden.
A S T
41/50
2
Als Betty op Ben’s hoofd staat, kan ze nipt over de muur kijken. Als Ben op Bart’s hoofd staat, kan hij net niet over de muur kijken. Als Bart op Bob’s hoofd staat, kan hij lang niet over de muur kijken. Als Bob op Bea’s hoofd staat, kan hij ruim over de muur kijken. Als Bea op Betty’s hoofd staat, kijkt ze precies op de bovenrand van de muur. Bepaal de grootste en de kleinste van dit vijftal.
Ben en Bart
34/50
3
De oplossingen van de drie fotorebussen hieronder verwijzen samen naar één gebeurtenis. Dewelke?
Geen foto gevonden.
Maanlanding
41/50
4
Anagram. Welk beroep heeft deze man?
Geen foto gevonden.
Hoofdredacteur
26/50
5
In de naam van een Belgische website wordt elke letter vervangen door zijn volgnummer in het alfabet (a=1, b=2, c=3, ...). Het product van deze getallen is 4576. Met welke website zijn we begonnen?
Kapaza
22/50
6
Taal. Welk Nederlandstalig woord wordt hier cryptisch omschreven? Zonder aarzelen, voorzien van een cijfer.
Meteen
22/50
7
Fotorebus. Welk van de volgende vijf gewassen kent Europa pas sinds 1492?
Geen foto gevonden.
Aardappel
34/50
8
Welk woord past niet in het rijtje?
Geen foto gevonden.
Kerel
15/50
9
Aardrijkskunde. In welke hoofdstad vind je deze wegwijzers?
Geen foto gevonden.
Podgorica
9/50
10
Deel onderstaand vierkant volgens de roosterlijnen op in vierkante gebieden, zodanig dat de vakjes met een cijfer evenveel gebruikte randen hebben als het cijfer aangeeft. In hoeveel vierkanten wordt het grote vierkant opgedeeld?
Geen foto gevonden.
32
6/50