PRIME Quiz 2015

Om deze pagina in alle glorie te kunnen bekijken, is het noodzakelijk om javascript aan te zetten.
De antwoorden kan je bekijken door de witte ruimte naast de antwoordknop te selecteren.
Rijg de acht blokjes tot een ketting, op zo'n manier dat geen van de afgebeelde sequenties voorkomen. Deze eigenschap moet echter maar gelden bij één kant van de ketting, het is dus belangrijk om één kant, en daarbij één draairichting, te fixeren.
1