Breinbreker februari-maart 2021

Breinbreker

Tijdens de toverdrankles moet Harry een speciaal brouwsel maken. Hij heeft drie ketels: de eerste ketel is voor de helft gevuld met vampierenbloed, de tweede ketel is leeg en de derde ketel is voor de helft gevuld met trollensnot. Het recept zegt dat hij telkens een ketel moet kiezen en daarvan de helft moet overgieten in een andere ketel. Vervolgens zegt het recept dat hij dit moet herhalen tot alle ketels dezelfde verhouding trollensnot en vampierenbloed bevatten. De ketels moeten op het einde dus niet noodzakelijk even vol zijn. Trollensnot en vampierenbloed hebben de magische eigenschap dat ze homogeen mengen nadat ze bij elkaar gegoten worden. Kan Harry dit brouwsel maken zonder magie te gebruiken? Toon aan! Oplossing gevonden? Stuur hem dan vóór 1 april naar prime.breinbrekers@lists.ugent.be en maak kans op een jaarabonnement op het wiskundetijdschrift Pythagoras.