Breinbreker Oktober 2021

Breinbreker

Na een succesvolle overval komen vijf gangsters samen in een duistere kelder om de buit te verdelen. Die bestaat uit honderd briefjes van € 100. Ze gaan daarvoor als volgt te werk. Eerst vormen ze een rij voor de buit, met hun rug naar de deur. Vervolgens neemt het eerste bendelid een aantal briefjes (nul kan ook) en loopt hij richting de deur, waarbij hij de anderen één voor één passeert. Zij kunnen dan telkens kiezen of ze de voorbijwandelende gangster ofwel verder laten wandelen, ofwel neerschieten, het genomen deel afnemen en zelf verder richting de deur wandelen. Daarna kiest de tweede persoon een aantal briefjes, de derde, enzovoort.

De hoofdprioriteit van elk bendelid is om de kelder levend te verlaten met zoveel mogelijk geld. Daarnaast heeft iedereen ook liever dat zoveel mogelijk mensen blijven leven. De gangsters weten dat van elkaar en zullen dat toepassen bij de keuzes die ze maken.

Wie zal de kelder levend kunnen verlaten? Hoeveel geld kan iedereen buitmaken? Toon aan!