Inleiding problem-solving

Problem-solving
don 03 okt 2013, 17:30
Sterre S9, A3

Na de vakantie is het hoog tijd om weer wat te problem-solven! Op deze avonden zullen we in groep aan het bord en met krijt leuke wiskundige raadsels oplossen. Ons problem-solvingteam zal jullie hier een aantal fundamentele basistechnieken uitleggen. Ze richten deze avond hun aandacht speciaal naar de eerstejaars, maar uiteraard is iedereen welkom om hen te ondersteunen in hun eerste stappen in de wereld van het problem-solven.

Na de inleiding is iedereen vrij om te problem-solven op zijn of haar niveau! We stellen jullie dan ook onze nieuwe mappen voor waarin jullie hopelijk nog beter dan vorig jaar de nodige uitdagingen in zullen vinden.

In afwachting al dit opwarmertje. Is het mogelijk een gelijkzijdige driehoek op te splitsen in vijf gelijkzijdige driehoeken? Of misschien in zes?