Back to top

Algemene informatie

PRIME is een erkende studentenvereniging aan UGent die op een fijne manier mensen wil samenbrengen die geïnteresseerd zijn in wiskunde. Sinds haar ontstaan in 2008 is deze vereniging er steeds in geslaagd een gevarieerd gamma aan wiskundige en minder wiskundige activiteiten te organiseren. PRIME werkt niet met leden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen aan de activiteiten—en dit bijna altijd gratis.

Zo kan je je creativiteit en je wiskundige geest de vrije loop laten op de problem-solvingavonden, waar in groep wiskundige problemen worden opgelost. Verder kan je je wagen aan de breinbrekers die PRIME publiceert. Wie weet win je dan een jaarabonnement op Pythagoras en Wiskunde & Onderwijs, twee wiskundetijdschriften.

Wie graag eens de computer gebruikt om wiskundige problemen aan te pakken, zou zeker aan de COMA (Computational Mathematics) moeten deelnemen. Dit is een wedstrijd die PRIME in het eerste semester organiseert. Als tegengewicht houden we het in het tweede semester bij pen en papier op de PUMA (Pure Mathematics), een wedstrijd in zuiver wiskundige problemen. Als je dus graag (nog) eens aan een wiskundige olympiade meedoet, is dit je kans.

Af en toe houdt PRIME ook een wiskundige lezing of workshop. Hier zal iemand een boeiend onderwerp op een verstaanbare manier uit de doeken doen. Op de workshop kan je daarna zelf aan de slag met speciale technieken die aangeleerd worden.

De ervaring leert dat een interesse voor wiskunde vaak gepaard gaat met een passie voor (gezelschaps)spelletjes. Omdat dergelijke spelletjes best in gezelschap gespeeld worden, organiseert PRIME ook spelletjesavonden, die steeds een succes zijn.

Verder vindt jaarlijks de PRIME Quiz plaats. Met vijftig ploegen is dit één van de grootste studentenquizzen in België. De bedoeling is dat je in een team van vier personen tot middernacht kennis- en denkvragen probeert te beantwoorden. Iedere deelnemer gaat met een mooie prijs weer naar huis.

Verdere informatie is te vinden in het rechtermenu.