Problem-solvingavond

Problem-solving
woe 04 dec 2013, 17:30
Sterre S9, V2

Deze problem-solving wordt ingeleid door Anneleen De Schepper, die geïnspireerd op haar bachelorproject een talk geeft over een interessante link tussen meetkunde, grafen en combinatoriek.

Stel, we hebben een graaf die als toppen alle eindige deelverzamelingen van een oneindige verzameling bevat, waarbij twee toppen verbonden worden door een boog wanneer de verzamelingen een bepaalde doorsnede hebben. We bestuderen deelgrafen die de volledige graaf bepalen en proberen de ontbrekende toppen en bogen te achterhalen aan de hand van enkele eenvoudige observaties en wat combinatoriek.