Lezing: Schering en inslag

Lezing
din 12 nov 2019, 19:00
Sterre S9, A3

De kerststelling van Fermat zegt dat een oneven Prime p te schrijven is als de som van twee kwadraten Desda p van de vorm 4n+1 is. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen bij het weven van satijn, waar een Prime van deze vorm leidt tot een zeer symmetrisch (en dus erg mooi) patroon. Met behulp van die weefpatronen kunnen we op een elegante manier grafisch aan getaltheorie doen. Zo vinden we een verband met kettingbreuken, waar de meest symmetrische vorm, een palindromische kettingbreuk, blijkt overeen te komen met het meest symmetrische weefpatroon.

We laten onderweg geen kans voorbijgaan om ons en jullie te ontspannen met de kerstsokstelling en andere wiskundige weetjes die wellicht met andere feesten kunnen geassocieerd worden.

Deze lezing zal voorgedragen worden door Paul Levrie en Rudi Penne. Paul en Rudi geven beiden les aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen aan de universiteit van Antwerpen. Paul is verbonden aan het departement Computerwetenschappen van de KU Leuven, en Rudi aan het Departement Wiskunde & Informatica van de UAntwerpen. Samen hebben zij een missie om wiskunde naar het grote publiek te brengen. Zo werden ze onder andere in 2014 door Eos verkozen tot beste wetenschapscommunicatoren omwille van hun blog "Wiskunde is sexy" en het boek "De pracht van priemgetallen".

Tot dan!