Breinbreker april - mei

Breinbreker

PRIME heeft alweer een nieuwe breinbreker om het nieuwe semester in te leiden. De oplossing gevonden? Mail ze dan voor 1 juni naar breinbreker@prime.ugent.be om kans te maken op een jaarabonnement op twee wiskundetijdschriften: Pythagoras en Wiskunde & Onderwijs. Veel puzzelplezier!

Stijn heeft vier zakjes zand en hij wilt weten welke het zwaarste is. Hij beschikt over een balans die aangeeft welke van de twee kanten het zwaarste is. Er kunnen meerdere zakjes zand aan één kant van de balans gelegd worden. Verder weet hij nog dat de gewichten van de zandzakjes een meetkundige rij vormen.

Toon aan dat hij met slechts twee keer wegen kan achterhalen wat het zwaarste zakje is.