Back to top

Breinbreker mei-juni

Veronderstel dat P een convexe veelhoek is. We tekenen nu enkele van zijn diagonalen zodat geen enkel punt binnen de veelhoek op meer dan één diagonaal ligt.

Toon aan dat op zijn minst twee hoekpunten van P niet op een diagonaal liggen.

De oplossing lees je hier.

Activiteiten: