Back to top

Breinbreker oktober

In het SMAK staat een nieuw kunstwerk van Jan Van Argand: 2016 lampjes, opgesteld in een cirkel, waarvan er slechts één brandt. Anna en Philippe bekijken het kunstwerk en zouden graag alle lampjes zien aangaan. Bij elk lampje staat een schakelaar die ze kunnen bedienen. Op het bordje bij het kunstwerk staan echter de volgende regels: "Je mag de toestand van een lampje veranderen, als je daarbij ook telkens de toestand van het lampje d posities verder verandert (waarbij d een deler is van 2016 strikt kleiner dan 2016) en als deze 2016/d lampjes zich daarvoor allemaal in dezelfde toestand bevonden."

Zullen Anna en Philippe erin slagen alle lampjes tegelijk aan te krijgen zonder valsspelen?

De oplossing staat hier.

Activiteiten: