Lezing

De gegeven lezingen van dit jaar kun je hier terugvinden. Lezing

Jaarlijks organiseren we enkele lezingen: populariserende spreekbeurten die het leuke en verwonderlijke aan wiskunde tonen.

De wonderlijke wereld van singulariteiten van oppervlakken - 07 nov 2022

Van 17 oktober tot 12 november is de tentoonstelling "Imaginary: pracht en kracht van wiskunde", een interactieve en visuele tentoonstelling over wiskunde.

Op de Imaginary tentoonstelling staan 13 posters over algebraische oppervlakken. Deze zijn de visualisaties van  reële oplossingen van vergelijking in drie variabelen. 

De oppervlakken op de tentoonstelling zijn grotendeels glad en vloeiend. Veel oppervlakken echter ook bijzondere punten, zoals bijvoorbeeld spitse punten ziet. Dat zijn voorbeelden van singularitieiten.

In deze voordracht zal prof. dr. Dirk Siersma een aantal wiskundige facetten van singularitieiten behandelen. Verder zal hij ook ingaan op de geschiedenis en de rol van singulariteiten binnen de wiskunde en zal hij een aantal wereldrecords tonen en bespreken. Daarbij worden vaak ook de complexe getallen toegelaten en zijn algebraïsche, meetkundige en topologische vragen aan de orde.

Ten slotte zal hij ook nog het SURFER programma tonen, waarmee je zelf mooie figuren kunt maken en deze ook kan vervormen!

Vervolgens is er volop gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken.

Professor Dr. Dirk Siersma is een professor aan de universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek gaat voor het grootste deel over het gedrag en de meetkunde van singulariteiten. Hij was de eerste wetenschappelijke directeur van het "Mathematical Research Institute" in Nederlands en organiseert niet alleen heel wat wetenschappelijke bijeenkomsten over zijn vakgebied, maar ook nu de tentoonstelling "Imaginary: pracht en kracht van wiskunde".

Iedereen is van harte welkom!

Gelieve hier in te schrijven!