De naam PRIME

Para-educational Recreative Initiative for Mathematical Exercise

Een hele mondvol. Maar elk woord kenmerkt de vereniging.

Om te beginnen is PRIME niet gebonden aan de opleiding wiskunde, maar wil juist een platform zijn voor wiskundecreativiteit naast de lessen. Om het geleerd te zeggen: para-educationeel. Alle bestuursleden van de vereniging zijn zelf goede studenten, je hoeft dus niet bang te zijn dat het bijwonen van de activiteiten invloed op je punten zou hebben—hoogstens een positieve omdat je redeneringsvermogen sterk wordt verbeterd door het bijwonen van onze problem-solvingavonden.

PRIME wil je studententijd zo aangenaam mogelijk maken, en organiseert dus recreatieve activiteiten. We zijn er dus niet om de student bij te staan met vragen over de leerstof, maar om ontspanning te bieden aan de wiskundig geïnteresseerde student, en dit op de meest uiteenlopende manieren, voor elk wat wils.

Verder mag men niet vergeten dat PRIME een initiatief is van vrijwilligers, die een hap nemen uit hun eigen studie- en vrije tijd om activiteiten te organiseren voor jullie. Wie zich geroepen voelt om een dergelijk engagement te nemen kan altijd aankloppen bij het bestuur om er een zitje te bekleden. Ook wie constructieve gedachten heeft voor de vereniging maar niet het volledige engagement wil opnemen kan altijd helpen door ideeën aan het bestuur over te maken.

Dat PRIME zich met mathematische zaken bezighoudt had de lezer al veelvuldig opgemerkt. Het hoeft dan ook geen betoog dat er een M in de naam van onze vereniging staat.

Ten slotte dóet PRIME wel degelijk aan wiskundige exercitie, want hoe moeilijk de opdracht ook lijkt om activiteiten te bedenken waarbij wiskunde bedreven wordt, onze vereniging slaagt erin om de student een pakket aan te bieden met problem-solvingavonden, workshops, lezingen en nog veel meer.