Problem-solvingavond

Problem-solving
maa 03 dec 2012, 19:00
Sterre S9, A3

"Mattia dacht dat Alice en hij zo waren, twee tweelingpriemgetallen, alleen en verloren, vlak bij elkaar, maar niet dicht genoeg om elkaar echt te raken." 
– Paolo Giordano

Het wiskundige verhaal achter de tweelingpriemgetallen is veel minder romantisch, maar zeker niet minder interessant. Erik Rijcken vertelt over hen aan het begin van deze avond.

Daarna gaan we problem-solven! Voor de laatste keer dit semester kunnen we het krijtje opnemen en wiskundige problemen bestrijden. Niet noodzakelijk per twee, maar wel in groep.